PLA D’ACCIÓ CULTURAL, OPINA

PACDurant l’any 2014 des la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’empresa UMÉSDÓS, es van realitzar un seguit d’accions d’anàlisi per tal de conèixer l’estat de l’acció cultural del poble.

L’objectiu principal va ser detectar quins eren els punts forts i febles en l’àmbit de la cultura, de manera àmplia, de Sant Just Desvern i que això ens permetés revisar, fixar i desenvolupar, entre tots els agents implicats, un seguit d’accions que s’han de recollir en un document, en un Pla d’Acció Cultural – PAC – que permeti projectar la cultura de Sant Just Desvern dels propers anys.DSC_0061

Entenem que aquest PAC s’ha de concebre, definir i elaborar com a un projecte comú amb la implicació i participació de tots els agents protagonistes del fet cultural: les entitats locals sense ànim de lucre, les empreses prestadores de serveis culturals, les persones creadores de cultura,… És per això que, en el si del Consell de Cultura es va abordar el tema i es va decidir compartir amb el diagnòstic i les reflexions en tres grans grups de treball que treballessin diferents blocs i continguts:

La voluntat de l’Ajuntament de Sant Just és obrir la participació en la definició del Pla d’Acció Cultural a totes aquelles persones i entitats del municipi vinculades, implicades i/o interessades en la cultura. Creiem que l’experiència, coneixement i el vostre interès en l’àmbit de la cultura són un valor afegit que de ben segur ajudarà en la tria, l’elaboració o definició de les propostes.

Tot seguit trobareu tres documents que resumeixen el treball presentat per la Diputació de Barcelona, i sobre els quals podeu aportar la vostra opinió, ja que es tracta de documents de treball.

Us agraíem que enviéssiu les vostres aportacions i suggeriments per correu electrònic a l’adreça participacio@santjust.cat . El termini màxim és el dia 29 d’abril de 2015. Totes les propostes rebudes fins a aquesta data es presentaran al Consell de Cultura Municipal i s’utilitzaran per tal de definir futures estratègies locals.

El Consell tindrà lloc el dia 4 de maig, i també us animem a participar-hi.

%d bloggers like this: